Kontrola letenek

Aplikace umožňuje najít odlet nebo přílet, uvedený vždy v místním čase (LT)

Kontrola letenek

 • podle typu letu
  • v modré liště pod nadpisem On-line přílety a odlety zvolte typ letu
 • podle časového úseku
  • levé okénko umožňuje vybrat časový úsek v intervalu 3 hodiny zpětně a 12 hodin dopředu, počítáno od aktuální celé hodiny
  • při volbě určité hodiny dostanete informace o všech letech do všech destinací a se všemi leteckými společnostmi v rámci zvoleného časového úseku
 • podle destinace
  • prostřední okénko umožňuje výběr destinace
  • při výběru destinace dostanete v rámci zobrazovaného časového intervalu (-3; + 12) hodin všechny lety do / z dané destinace
 • podle letecké společnosti
  • pravé okénko umožňuje vybrat leteckou společnost
  • při výběru názvu společnosti dostanete v rámci zobrazovaného časového intervalu (-3; + 12) hodin všechny lety, které daná letecká společnost operuje.

Kde najít kod rezervace a rozlišení v jakém rezervačním systemu je letenka vystavena?

Kontrola letenek

ID Rezervace: KF1XCO/1G

 • KF1XCO - kod rezervace
 • /1G - rozlišení rezervačního systému
 • 1G - Galileo
 • 1A - Amadeus