Letecká přeprava zavazadel

Váhové a rozměrové limity zavazadel

Veškeré limity stanovené pro leteckou přepravu zavazadel jsou stanovovány leteckými společnostmi. Proto jsou pravidla pro každou ze společností jiná. Maximální rozměry a váha zavazadel je ovlivněna i třídou Vaší letenky.

Veškeré podmínky pro leteckou přepravu zavazadel je nutné dodržet, v opačném případě mohou při odbavování na letišti nastat nepříjemné komplikace. Před svou cestou se tedy vždy informujte o veškerých náležitostech u svého leteckého dopravce. Ten je povinen Vám takové informace poskytnout. Většina dopravců podmínky pro přepravu zavazadel uvádí na svých webových stránkách.

Příruční zavazadlo

Příruční zavazadlo si s sebou cestující může vzít na palubu letadla. I na příruční zavazadlo se vztahují velikostí a váhové limity, které závisí na zvoleném dopravci. Ve většině případů je maximálním rozměrem příručního zavazadla 55 x 40 x 20cm, nebo podobné rozměry. Součet všech rozměrů však nesmí překročit celkovou délku 115cm. Do celkové velikosti zavazadla je nutné započítat i případná kolečka a madla. Hmotnostní limit příručního zavazadla se pohybuje v rozmezí 5–12kg.

Na palubu letadla si s sebou také můžete vzít:

  • Dámskou kabelku
  • Kabát, šál nebo přikrývku
  • Deštník nebo vycházkovou hůl
  • Malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled
  • Malý přenosný počítač
  • Četbu na dobu letu
  • Jídlo pro dítě na dobu letu
  • Berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby
  • Sedačku pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících

Zavazadlo do zavazadlového prostoru letadla

Největší rozdíly mezi nastavením limitů pro přepravu zavazadel najdete právě u zavazadel, která jsou přepravována v zavazadlovém prostoru letadla. Obecně lze říci, že celková hmotnost takového zavazadla se pohybuje kolem 20kg.

V případě nadváhy zavazadla je nutné si připlatit za navýšení limitů. O této možnosti a ceně za každý další kilogram se předem dobře informujte u Vašeho leteckého dopravce.

Zakázané předměty

Kontrola zavazadel na letištích je přísná a řídí se mezinárodními předpisy. Ty výslovně zakazují přepravu některých předmětů. Cestující u sebe ani v příručním zavazadle nesmí mít zbraně, střelivo, nože, předměty bodné a sečné povahy a hračky či makety, které odpovídají replikám zbraní. Na palubu není taktéž dovoleno si s sebou vzít například zapalovač, nebo jakýkoliv sprej.

V odbaveném zavazadle naopak není dovoleno mít peníze, cennosti, šperky, pasy a jiné identifikační doklady, klíče, brýle aj. To platí i pro mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery a jiná elektronická zařízení včetně počítačů.

Veškeré tekutiny, které budete mít v letadle s sebou, musí být umístěny v průhledném uzavíratelném sáčku o maximálním objemu 1 litr. Maximální velikost balení jednotlivých tekutin je do 100ml. Proto doporučujeme zubní pastu, opalovací krémy, šampony a jiné hygienické pomůcky odlít do menších obalů.

Při porušení jakéhokoliv pravidla letecké společnosti Vám hrozí pokuta ve výši až 100 000,-kč, to platí například i pro zákaz kouření na palubě letadla.

Škoda na zavazadlech

Při přepravě zavazadel může výjimečně dojít k jejich poškození, v nejhorším případě k jejich ztrátě. Za veškerá poškození nebo ztrátu zavazadel vždy zodpovídá dopravce. V takovém případě okamžitě o této skutečnosti informujte dopravce a vyžadujte sepsání protokolu.

Závěrečné doporučení

Ověřte si u svého dopravce veškerá omezení a limity, které se Vás mohou týkat. Předejdete tím nepříjemným situacím, které mohou při odbavování nastat.